COVID-19 og om de kirkelige handlinger

Biskopperne i Danmark opdaterer løbende deres vejledning

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men biskopperne opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt og peger på muligheden for at holde en kirkelig handling med jordpåkastelse i kirken efter kremering. Derudover udskydes konfirmationer til og med pinsen.

Regeringens nye tiltag, der blev præsenteret den 17. og den 23. marts, har også stor betydning for kirkerne. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen. Begge opfordrer alle til tage ansvar for at bryde smittekæderne og til at passe på os selv og hinanden.

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Dette gælder både kirker, sognegårde og andre lokaler/rum i folkekirken.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket er Haderslev Stifts og Kirkeministeriets anbefaling.

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det giver et meget begrænset antal max deltagere i hver af vores tre kirker.

Det er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering, og antal max deltagere er ved at blive opslået på kirkedøren.

Kirketjener/graver og præst skal begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.

Biskopperne peger - under den nuværende epidemi undtagelsesvist - på muligheden for at holde en kirkelig handling med jordpåkastelse i kirken efter kremering. En begravelsesform vel at mærke for dem, der ønsker kremering og ikke kistebegravelse. Det betyder, at afdøde kan kremeres, og urnen opbevares, således at begravelsen udskydes, til det igen er sikkert at forsamles, og alle kan deltage i begravelsen med jordfæstelsesritual og tage afsked uden risiko for deres og andres helbred. (Denne form for begravelse kaldes "Jordpåkastelse efter kremering"). 

BIskopperne opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, er der opsat informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Corinavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Der er så vidt muligt håndsprit tilgængeligt ved kirken.

Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Vi skal følge sundhedsmyndigheders generelle anbefalinger i forbindelse med besøg i private hjem.

Alle konfirmationer er af biskopperne udskudt foreløbig til efter pinse. Vi har derfor fastsat nye datoer, men der skal ikke herske tvivl om, at vi er meget kede af det på vegne af konfirmander og forældre, der må vente og omorganisere. Og vi tænker på jeres familier og andre inviterede. (Se evt. nærmere under menupunktet "Konfirmander").

HUSK! Du kan altid komme til at tale med en præst. Kontaktoplysningerne finder du under fanebladet "Kontakt".

(Opdateret den 25.3 kl. 10.30)