Kontakt

Sognepræst Lars Motzfeldt Nielsen kan kontaktes på 28 25 18 66 eller lmn@km.dk . Træffes efter aftale på kontor i præstegården, Nebsager Kirkevej 10, 8783 Hornsyld. 
Mandag er fridag.

Sognepræst Helle Glerup  kan kontaktes på 75 68 89 57 eller hgle@km.dk . Træffes efter aftale i præstegården.

Spørgmål om attester og dåb kan rettes til Kirkekontoreret ved præstesekretær Runa Østrup, der træffes på 75 68 70 57 onsdag mellem kl. 8 og kl. 14 på kontor i præstegården. Eller mail roe@km.dk 

Spørgmål om gravsted og brug af kapel rettes til Kirkegårdskontoret ved ledende graver Peter Jacob Jensen på tlf. 75 68 80 36.  Adresse: Nebsager Kirkevej 8K, 8783 Hornsyld.

Sonja Hill Christiansen er formand for Menighedsrådet og har tlf.nr. 75 68 76 32. Mail: sonjahill@outlook.com

Fakturaer sendes til kasserer i Menighedsrådet: Anne-Marie Lolk Madsen, Buen 2, Bjerre, 8783 Hornsyld.

 

 

Ophavsret: