Kontakt

Sognepræst Helle Glerup , Nebsager præstegård, Nebsager Kirkevej 10, 8783 Hornsyld kan kontaktes på 75 68 89 57 eller hgle@km.dk 
Fredag er fridag.

Sognepræst Lars Motzfeldt kan kontaktes på tlf. 28251866 eller mail lmn@km.dk
Træffes efter aftale i præstegårdskontor. Mandag er fridag.

Kirkekontoreret ved kordegn Runa Østrup  er åbent hver onsdag mellem kl. 8 og kl. 14 (75687057 eller roe@km.dk).
Kontoret ligger i præstegården med indgang i endegavlen.

Kirkegårdskontoret ved ledende graver Peter Jakob Jensen kan kontaktes på tlf. 75688036. 
Adresse: Nebsager Kirkevej 8K, 8783 Hornsyld.

Sonja Hill Christiansen er formand for Menighedsrådet og har tlf.nr. 75687632. Mail: sonjahill@outlook.com

Fakturaer sendes til kasserer i Menighedsrådet: Anne-Marie Lolk Madsen, Buen 2, Bjerre, 8783 Hornsyld.