Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

KONTAKT

PRÆSTERNE

Helle Glerup (kirkebogsførende) har kontor på Skovalle 15, 8783 Hornyld og træffes efter aftale. Mobil er 30 30 29 92 og mail hgle@km.dk .

Lars Motzfeldt Nielsen træffes efter aftale i kontor i konfirmandbygningen, Nebsager Kirkevej 10, 8783 Hornsyld. Mobil er 28 25 18 66 og mail lmn@km.dk .

MUSIKERNE 

Erik Bøye Davidsen er vores nye organist, og vi byder ham velkommen! Og Rikke Vestermark har tilknytning til os som kirkesanger. Et ungt team, der fungerer godt sammen musikalsk.

VORES 3 KIRKEGÅRDE

Spørgmål vedr. gravsteder eller benyttelse af kapel i Hornsyld kan rettes til:

Ledende graver Peter Jacob Jensen, Nebsager Kirkevej 8K, 8783 Hornsyld med fastnet 75 68 80 36 eller mail nebsagerkirke@mail.dk.

Graver Evy Juel Nielsen, Hedenstedvej 1K, 8781 Stenderup med mobil 20 96 31 21 eller mail stenderupkirke@outlook.com - hvis det vedrører Stenderup kirkegård.

NAVNE - ATTESTER M.V.

Vibeke Sejr Thomsen er vores kordegn og kan kontaktes om kirkebogsføring - herunder spørgsmål om navne, attester mv. - på mail vst@km.dk eller fastnet 75 53 00 73 onsdage kl. 10-12. Post sendes til Nebsager Kirkevej 10, 8783 Hornsyld. 

I tilfælde af hastesag kan kirkebogsførende sognepræst Helle Glerup kontaktes. 

DET STYRENDE ORGAN: MENIGHEDSRÅDET

Formand for menighedsrådet i Nebsager, Bjerre og Stenderup pastorat er Sonja Hill Christiansen med mobil 24 84 87 32 og sikker mail 7849@sogn.dk.

Fakturaer vedr. alle tre kirker, kirkegårde eller konfirmandstuen mm. bedes udstedt til: 

    Nebsager, Bjerre og Stenderup sogne
    c/o Sonja Hill Christiansen
    Apotekerbakken 26
    8783 Hornsyld

og sendt til kasserer i menighedsrådet: Lina Vestermark Bech, Nørregade 21, 8783 Hornsyld.

SOGN.DK

For øvrige oplysninger om navne mm. på alle medlemmer af menighedsrådet, økonomi samt andre data om sognene henvises til folkekirkens sogneportal for henholdsvis:

  • Nebsager sogn
  • Bjerre sogn
  • Stenderup sogn (Hedensted kommune)