Forside

Menighedsrådsvalget 2020: Ekstraordinære valgforsamlinger den 6. oktober

Den 15. september afholdtes valgforsamlinger for hvert af de tre sogne: Nebsager, Bjerre og Stenderup, og følgende er valgt som medlem af menighedsrådet:

For Nebsager sogn

Sonja Hill Christiansen
Lene Hjerrild
Torben Sørensen

For Bjerre sogn:

Anne-Marie Lolk Madsen
Niels Juhl Thomsen

For Stenderup sogn:

Annalise Sørensen

Som suppleant er valgt:

Marika Brodersen (for Bjerre sogn).

 

Menighedsrådet ikke er fuldtalligt, da der skal vælges 4 fra Nebsager sogn og 2 fra henh. Bjerre og Stenderup sogn. Derfor afholdes Ekstraordinære valgforsamlinger:

tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.00

i konfirmandstuen, Nebsager Kirkevej 10, 8783 Hornsyld for henh. Nebsager sogn og Stenderup sogn. Der er tale om suppleringsopstilling/-valg.

Her skal suppleanter tillige opstilles/vælges for alle tre sogne.

Bliver der ikke afleveret en kandidatliste senest den 13. oktober er de her valgte valgt.

Det nye menighedsråd virker fra 1. søndag i advent og er valgt for 4 år.

Kom og stem den 6. oktober! Og stil evt. op! Vi ses forhåbentligt!

VI ER KIRKE MIDT I RESTRIKTIONERNE

Gudstjenester og handlinger

Vi er kirke også i denne tid med corona. Vi har søndagsgudstjenester og aftengudstjenester. Vi døber, vier og begraver - og vi har lige konfirmeret en 40 unge mennesker.

Vi har ikke rigtig mulighed for at tilbyde foredrag, møder i dameklub eller mandeklub, syng-sammen og meget andet. For vores lokaler er for små.

Ja, vi er desværre stadig underlagt restriktioner i vores kirker, hvad angår begrænsning af antal kirkegængere og krav om afspritning af hænder, adfærdsregler og holden afstand. Samtidig skal vi  rengøre kirke og konfirmandstuer efter brug.

Vi har derfor ud fra opmåling af kvm i vores kirker kalkuleret, hvor mange kirkegængere, der maksimalt må være ved gudstjenester og handlinger (dåb, vielser, begravelser). Og tilsvarende i konfirmandstuerne.

Men dette maks. nås sjældent, da enhver skal sidde med 2 meters afstand mellem hinanden, fordi vi synger. Alene når man er i tæt kontakt til daglig, kan man sidde med normal afstand til hinanden.

Alt dette er sket i et samarbejde mellem præster og menighedsråd, og det er godkendt af provst Hanne-Birgitte Kristiansen.

Og det betyder, at det for tiden er et puslespil at finde ud af, hvor mange vi kan være ved hver enkelt gudstjeneste eller handling. 

Det sker i et samarbejde mellem præsten og jer - og graveren hjælper alle på plads.

Når vi er i kirken og udenfor, skal vi huske alle de retningslinjer, som er vant til efterhånden at leve op til:
- at blive hjemme, hvis vi føler os det mindste syge,
- at holde afstand på min. 1 meter
- at hoste i ærmet,
- at spritte hænder af.

Aktiviteter

Valget 2020 til menighedsrådet for Nebsager, Bjerre og Stenderup sogne  er i gang. Det næste, der sker, er afholdelse af Ekstraordinære valgforsamlinger for Nebsager sogn og Stenderup sogn, hvor der skal opstilles/vælges eet medlem mere til hver.  Desuden suppleanter. Se ovenfor.

Det er værd at kaste sig ud i. Det kræver noget af dig, det involverer dig. Nogen skal tage det ansvar på sig. Ellers mister vi noget, der har betydning.