Forside

KONCERT i Stenderup kirke den 8. november 2020

Vi har koncert i Stenderup kirke

søndag den 8. november 2020 kl. 15.00

med Aura Duo  med Vitalija Gurviciute, pianist og kirkens organist.

Der spilles over temaet "French Impressions" med værker af Debussy, Saint-Saëns, Ravel, Koechlin og Emmanuel.

KONCERT med Kurt Ravn ændret!

ÅRETS JULEKONCERT med Kurt Ravn i Bjerre kirke er aflyst ved menighedsrådet, idet vi ikke for nærværende kan være ret mange i kirken pga CORONA-restriktionerne.

I stedet planlægger vi p.t. en FORÅRSKONCERT med Kurt Ravn

torsdag den 20 maj. 2021 kl. 19.00.

Hvornår billetsalget begynder offentliggøres her på siden. Men det bliver først ind i det nye år.

Alle Helgen gudstjenester

I år har vi planlagt flere Alle Helgen gudstjenester den 1. november end normalt for at skaffe plads til kirkegængerne, da vi stadig lever med COVID-19 restriktioner:

Nebsager kirke kl. 14.00
Bjerre Kirke kl. 15.30
Stenderup kirke kl. 15.30
Nebsager kirke kl. 17.00
Nebsager kirke kl. 19.00

Tidspunkterne er ændret i forhold til kirkebladet.

Det er gudstjenester med lystænding og oplæsning af navnene på dem, vi har mistet i løbet af det sidste år.

Menighedsrådsvalget 2020

Menighedsrådsvalget er nu afsluttet, og det kommende råd har følgende medlemmer:

For Nebsager sogn

Sonja Hill Christiansen
Lene Hjerrild
Torben Sørensen
Lina Gade Vestermark Bech

For Bjerre sogn:

Anne-Marie Lolk Madsen
Niels Juhl Thomsen

For Stenderup sogn:

Annalise Sørensen
Karen Rask Petersen

Som stedfortræder for Bjerre sogn er Marika Brodersen.

Det nye menighedsråd virker fra 1. søndag i advent og er valgt for 4 år.

VI ER KIRKE MIDT I RESTRIKTIONERNE

Gudstjenester og handlinger

Vi er kirke også i denne tid med corona. Vi har søndagsgudstjenester og aftengudstjenester. Vi døber, vier og begraver - og vi har lige konfirmeret en 40 unge mennesker.

Vi er desværre stadig underlagt restriktioner i vores kirker, hvad angår begrænsning af antal kirkegængere og krav om afspritning af hænder, adfærdsregler og holden afstand. Samtidig skal vi  rengøre kirke og konfirmandstuer efter hver brug.

Vi har derfor ud fra opmåling af kvm i vores kirker kalkuleret, hvor mange kirkegængere, der maksimalt må være ved gudstjenester og handlinger (dåb, vielser, begravelser). Og tilsvarende i konfirmandstuerne.

Men dette maks. nås sjældent, da enhver skal sidde med 2 meters afstand mellem hinanden, fordi vi synger. Alene når man er i tæt kontakt til daglig, kan man sidde med normal afstand til hinanden.

Alt dette er sket i et samarbejde mellem præster og menighedsråd, og det er godkendt af provst Hanne-Birgitte Kristiansen.

Og det betyder, at det for tiden er et puslespil at finde ud af, hvor mange vi kan være ved hver enkelt gudstjeneste eller handling. 

Det sker i et samarbejde mellem præsten og jer - og graveren hjælper alle på plads.

Når vi er i kirken og udenfor, skal vi huske alle de retningslinjer, som er vant til efterhånden at leve op til:
- at blive hjemme, hvis vi føler os det mindste syge,
- at holde afstand på min. 1 meter
- at hoste i ærmet,
- at spritte hænder af.

Aktiviteter

Vi vurderer løbende, om vi kan holde foredragsaftener og syng-sammen formiddage. Det offentliggøres de vanlige steder.